Απολογισμός Κοινοβουλευτικού Έργου της Βουλευτή Α’ Αθηνών κας Έλενας Κουντουρά

73665

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της, η κα Κουντουρά ήταν Εισηγήτρια στην Βουλή των Ελλήνων στα ακόλουθα νομοσχέδια:

α) Σχεδίου νόμο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.».

β) Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών, Μουσικής, Τεχνών και Επιστημών Ευάγγελου Παπαθανασίου».

γ) Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Κύρωση της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς»

δ) Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Κύρωση της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων»

ε) Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Κύρωση Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ταϊλάνδης»

Τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για τα ακόλουθα Νομοσχέδια:

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού για την Πολιτιστική Χορηγία

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την  Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού για την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για την κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

Τοποθετήθηκε και μίλησε επί των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2007 και για το έτος 2006.

Σαν μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, η κυρία Κουντουρά ασχολήθηκε για διάφορα ζητήματα περιβαλλοντικής σημασίας. Έκανε εισηγήσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, την βαμβακίαση των πεύκων, το ζήτημα των ΧΥΤΑ και την κοινοτική οδηγία INSPIRE για την χωρική πληροφορία στην Ευρώπη.

Επίσης τοποθετήθηκε στην Επιτροπή, σχετικά με τη δέσμη μέτρων που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, την μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως και την συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση τους, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον μας.

Στα πλαίσια των εργασιών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Βουλευτής σαν μέλος προχώρησε σε διάφορες προτάσσεις που στηρίζουν τον θεσμό της οικογένειας και βοηθούν στην κοινωνική συνοχή. Η κυρία Κουντουρά εισηγήθηκε στην Επιτροπή:

α) Το μείζονος εθνικής σημασίας ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, όπου τόνισε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μεταξύ άλλων πρότεινε την απλούστευση των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών υιοθεσίας, που σήμερα αποθαρρύνουν ζευγάρια από το να υιοθετήσουν παιδιά όπως και την παροχή περισσότερων κίνητρων για την δημιουργία τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

β) Την προστασία της άγαμης μητέρας και την διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η μονογονεική οικογένεια.

γ) Την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για να δοθεί η δυνατότητα στα δικαστήρια να αναθέτουν κοινή επιμέλεια ανήλικων τέκνων ακόμη και χωρίς συναινετικό διαζύγιο, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία και στους δύο γονείς να ασκήσουν αντίστοιχα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν απέναντι στο παιδί τους.

δ) την δημιουργία οικογενειακού δικαστηρίου στην Ελλάδα, όπου με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων) θα δικάζουν εξειδικευμένοι δικαστές αποκλειστικά υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Σε άλλη ομιλία της αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν άτομα με ειδικές ανάγκες στην καθημερινότητα τους, τονίζοντας ότι η αναπηρία αποτελεί ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας εμπόδια που οδηγούν στην διάκριση των ατόμων αυτών και στον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Τόνισε ότι σαν πολιτεία οφείλουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατών καλύτερα την ισότητα ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας, κάτι που αποτελεί αναυθαίρετο δικαιώματα τους.

Στα πλαίσια των εργασιών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Κουντουρά έκανε επανειλημμένες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις για τα δικαιώματα της άγαμης μητέρας, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και του παιδιού.

Επίσης με πρωτοβουλία της, που συνυπογράφει από τις υπόλοιπες γυναίκες Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. Η πρόταση εξετάστηκε και μετά τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, έγινε νόμος του κράτους το 2006 (αρθ. Νόμου 3500, ΦΕΚ 232Α 24.10.2006).

Η κυρία Κουντουρά έχει με επιστολή της προς τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης θίξει το ζήτημα του «Stalking» που είναι η ανεπιθύμητη καταδίωξη και συνεχής παρενόχληση ενός ατόμου  από ένα άλλο άτομο η ομάδα ατόμων, χωρίς απαραιτήτως οι μεμονωμένες ενέργειες του δράστη η των δραστών να αποτελούν παράβαση του νόμου.  Η νομοθεσία παρουσιάζει σαφή κενά και ως εκ’ τούτου η κυρία Κουντουρά πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα προβλέπει τέτοιου είδους παρενοχλήσεις, δίδοντας στο θύμα την δυνατότητα να προσφεύγει στις αρχές, όπου και οι μεμονωμένες πράξεις παρενόχλησης (οι ποινικά διώξιμες και οι μη-διώξιμες) να διώκονται πλέον στο σύνολο τους ως μία πράξη, προσφέροντας στο θύμα την απαραίτητη προστασία από τον θύτη.

Σαν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η κυρία Κουντουρά μίλησε στα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
α) περί του Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης»,
β) για την Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
γ) σαν Εισηγήτρια για την Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
δ) για τις Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

του Υπουργείου Πολιτισμού
α) σαν Εισηγήτρια για την Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών, Μουσικής, Τεχνών και Επιστημών Ευάγγελου Παπαθανασίου
β) σαν Εισηγήτρια για την Κύρωση της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
γ) σαν Εισηγήτρια για την Κύρωση της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων
δ) για την Πολιτιστική Χορηγία,
ε) για την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής της δραστηριότητας τα 3 ½ χρόνια, η κυρία Κουντουρά έχει δώσει μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων και έχει μιλήσει σε πολλές εκδηλώσεις και ημερίδες για θέματα κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, όπως:

• Η Γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία
• Η υπογεννητικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
• Οι διατροφικές διαταραχές και την Νευρική Ανορεξία
• Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων
• Γονείς και παιδί – χτίζοντας μια εποικοδομητική σχέση
• Γυναίκα και Πολιτική
• Trafficking (Παράνομη διακίνηση γυναικών και παιδιών): Ευαισθητοποίηση για πρόληψη
• η Αξία του Εθελοντισμού
• Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
• Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
• Κακοποίηση του παιδιού
• Καταπολέμηση του Καρκίνου του μαστού
• Αθλητισμός και AIDS,
• Και διάφορες ομιλίες για την πορεία του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2005 η κυρία Κουντουρά εισηγήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης την ίδρυση της εβδομάδας μόδας, που έγινε αποδεκτή και πια αποτελεί γεγονός κάθε χρόνο.

Η κυρία Κουντουρά είναι ανάδοχος και επίτιμο μέλος της ιδρυτικής ομάδας Ελληνοαμερικανών για την ίδρυση της Ελληνοαμερικανικής Ακαδημίας στο Σικάγο των Η.Π.Α., η οποία κινείται στον άξονα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Τον Μάιο του 2006 η κα. Κουντουρά εγκαινίασε στο Σικάγο την Ελληνοαμερικανική Ακαδημία, εκπαιδευτικό Ίδρυμα όπου σήμερα φοιτούν 670 Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Αναφορές / Ερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων:

α) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά τον Δεκέμβριο του 2004 κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα «τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας»

β) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά τον Μάιο του 2005 κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Αθηνών ζητεί την επίσπευση και ολοκλήρωση των ενεργειών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης – λειτουργίας και ανανέωσης ιδιωτικών γυμναστηρίων.

γ) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά τον Νοέμβριο του 2005 κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «τις βαθμολογήσεις τίτλων σπουδών από τρεις συγκεκριμένες σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοσηλευτικής, όπου παρατηρήθηκε κατά συρροή έκδοση πτυχίων με άριστους βαθμούς»

δ) H Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά τον Απρίλιο του 2006 κατέθεσε αναφορά με την οποία κάτοικοι περιοχής Θησείου Αθηνών ζητούν την αστυνόμευση και προστασία της περιοχής του Θησείου και των αρχαιολογικών χώρων.

ε) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά μαζί με συναδέλφους Βουλευτές, τον Δεκέμβριο του 2006 κατέθεσαν ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης με θέμα «Οικονομικές ατασθαλίες στο Γηροκομείο Αθηνών»

ζ) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Έλενα Κουντουρά κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2007 αναφορά, με την οποία το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων και Σωματείων «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητεί τη λήψη μέτρων για τη συνέχιση του προγράμματος και τη διασφάλιση της εργασίας των απασχολουμένων σε αυτό.

Η κυρία Κουντουρά με προσωπικές παρεμβάσεις της

α) μετά από εισήγηση της στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βοήθησε καλλιτέχνες και μουσικούς σε περιόδους όταν είναι άνεργοι, να τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εκδόθηκε υπουργική απόφαση που από το 2005 επιτρέπει σε άπορους καλλιτέχνες και μουσικούς, που σαν ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν την δυνατότητα να πάρουν κάρτες ανεργία του ΟΑΕΔ – απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή περίθαλψης- να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη όπως και επιδόματα μέσω της Πρόνοιας.

β) προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας, έγινε δεκτή η εισήγηση της για επανένταξη του κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι την διασφάλιση της ποιότητας του επαγγελματικού αυτού κλάδου.

γ)  απέτρεψε την ανέγερση Super Market σε οικόπεδο χαρακτηρισμένο από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) για σχολικό κτήριο. Σήμερα λοιπόν είναι θέμα χρόνου η ανέγερση του 67ου λυκείου.

δ) σε συναρμόδιους υπουργούς και τον Δήμο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε πλήρη αναστήλωση και ανακαίνιση του νεοκλασικού κτηρίου της οδού Αδριανού, του 1ου Πειραματικού Σχολείου στην Πλάκα, που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές από σεισμούς.