δ.τ. 02/09/2013

1285

«Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ»

«Με την ευκαιρία του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο, δηλώνω απερίφραστα ως Ελληνίδα βουλευτής, αλλά και ως πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και παλιά διεθνής αθλήτρια στίβου, ότι σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να γίνει δεκτή η παραμικρή έκπτωση αναφορικά με την έκταση του ωραρίου και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και απαίτηση για κάθε Ελληνόπουλο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Πατρίδας μας έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, να λαμβάνει από το κράτος και μία σωστή φυσική αγωγή, πέραν της ηθικής, πνευματικής και επαγγελματικής αγωγής, κάτι το οποίο εγγυάται το Σύνταγμα της Ελλάδας και αποτελεί φιλοσοφική-πολιτισμική μας παράδοση και προτεραιότητα από αρχαιοτάτων χρόνων.
Η συστηματική εκγύμναση των παιδιών και των εφήβων εντός του σχολικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθητικού τους βίου τους, τους εξασφαλίζει φυσική ανάπτυξη και ευρωστία, τους μυεί στον κόσμο της αυτοπειθαρχίας, της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας, της άμιλλας και τους βοηθά να ολοκληρώσουν από κάθε πλευρά την προσωπικότητά τους. Η Φυσική Αγωγή πρέπει μάλιστα να διδάσκεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικά δε στην σκληρή εποχή του μνημονίου, που βάζει τα παιδιά μας σε μία σκληρή κοινωνική δοκιμασία, η Φυσική Αγωγή και οι αθλοπαιδιές είναι ακόμη πιο απαραίτητα μέσα στο σχολείο για όλους τους παραπάνω λόγους.
Επιγραμματικά, υποστηρίζω ότι τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής δεν πρέπει να είναι λιγότερες από τρεις την εβδομάδα και ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά καμιά δυνατότητα, ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί, η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω στον τομέα αυτό. Συντάσσομαι με τις θέσεις και τις απόψεις που έχουν εκφράσει τόσο η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής, όσο και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής και ζητώ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πράξει ανάλογα».