δ.τ. 03/07/2012

399

«Η υπουργός Τουρισμού κ.Κεφαλογιάννη επέλεξε να δώσει την πρώτη της συνέντευξη στην
τουρκική αγγλόφωνη «Χουριέτ».Ως προς το συμβολισμό,θα περιμέναμε η πρώτη δημόσια παρέμ-
βαση της υπουργού Τουρισμού,να γίνει σε ένα έγκυρο ελληνικό μέσο ή σε κάποιο μεγάλο ξένο
μέσο προκειμένου να εξαγγείλει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς την
Ελλάδα και ανακούφισης των επιχειρηματιών του κλάδου,οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά από το
μνημόνιο.Όπως επίσης ότι θα εγγυόταν στους ξένους επισκέπτες την ποιότητα του τουριστικού
προιόντος που προσφέρουμε και την ασφάλειά τους κατά την παραμονή τους στην χώρα μας.

Προέβαλλε ως βασική θέση ότι «η Τουρκία δεν είναι τουριστικός ανταγωνιστής αλλά έταιρος»
και ότι «πρέπει να κάνουμε κοινές τουριστικές καμπάνιες και επενδύσεις».

Θυμίζουμε στην κα Υπουργό ότι η Τουρκία δεν είναι τουριστικός μας έταιρος, αλλά ανταγων-
στης. Αξιοποιεί την κάμψη του Ελληνικού Τουρισμού, ο οποίος περνά τις χειρότερες μέρες επί των
ημερών της συγκυβέρνησης των «πρόθυμων», προκειμένου να τραβήξει στα δικά της μέρη όσους
τουρίστες χάνουμε εμείς. Ας μεριμνήσει λοιπόν η κυβέρνηση για το πως θα καταφέρουμε να ανα-
κτησουμε το εδαφος που έχουμε χάσει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, θεσπίζοντας υγιή κίνητρα για
όλους όσους ενέχονται στην τουριστική μας βιομηχανία, παρά να επινοεί οράματα δυσεφάρ-
μοστων συνεταιρισμών.

Τέλος,προτείνουμε στην κυβέρνηση να είναι λίγο πιο προσεκτική στα ανοίγματά της απέναντι
σε μία χώρα που κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών κράτους-μέλους της Ευρωπαικής
Ένωσης και αδελφής χώρας της Ελλάδας, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο
Αιγαίο μην έχοντας πάρει επισήμως το casus belli για τα 12ν.μ., που συντηρεί ένα κλίμα στρα-
τιωτικής έντασης με συνεχείς παραβάσεις και που παραμένει ο κύριος χώρος διέλευσης παρά-
νομων μεταναστών προς Ελλάδα και Ευρωπαική Ένωση, επιμένοντας στην άρνηση εφαρμογής
των συμφωνιών με την ΕΕ περί επαναπροώθησης.»