δ.τ. 04/09/2013

273

«Με αυτό που ζητά η Τρόϊκα κλείνει η αμυντική μας παραγωγή, η οποία με την κατάλληλη διαχείριση θα μπορούσε να έχει και ένα ισχυρά εξαγωγικό προφίλ. Eργαζόμενοι μένουν στο δρόμο και αυτά που θα έπρεπε να παράγουμε εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα αγοράζουμε από τους ξένους. Δηλαδή, Τρόϊκα και συγκυβέρνηση κάνουν τα εντελώς αντίθετα από εκείνα που εξυπηρετούν και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων και πλούτου»