δ.τ. 05/09/2013

310

«Όσο υπάρχουν κόμμα και ψηφοφόροι που ανέχονται τις ιδέες της κ. Ρεπούση, μπορεί και να είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όμως ως βουλευτής οφείλει και να σέβεται τις εθνικές ευαισθησίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και να μην επιμένει να επιβάλλει τη λογική ότι προοδευτικό σημαίνει οτιδήποτε εκπέμπει άρνηση, απόρριψη και απαξία απέναντι στα δομικά ηθικά, πνευματικά, θρησκευτικά, ιστορικά στοιχεία που συνθέτουν το Ελληνικό Έθνος. Τούτο υπερβαίνει κατά πολύ τα εσκαμμένα».