δ.τ. 10/07/2012

392

«Μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και ενώ ο Τουρισμός μας έχει πληγεί καίρια σε όλα τα
επίπεδα,η 48ωρη απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επιστισμού-Υπαλλήλων
τουριστικών Επιχειρήσεων(ΠΟΕΕ-ΥΤΕ) δεν είναι καλή εξέλιξη.

Από την άλλη πλευρά,κατανοούμε τους εργαζόμενους στον Τουρισμό-Επισιτισμό για το γεγονός
ότι θέλουν να διαφυλάξουν θεσμικά και εργασιακά κεκτημένα,καθώς και όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερο μέρος του μισθού τους.Ειδικά σε καιρό κρίσης,βλέπουμε κάθε εργαζόμενο ως έναν συνάνθρω-
πο που αγωνιά για το ψωμί και την οικογένειά του.

Στο ζήτηνα που έχει προκύψει ελπίζουμε και προτείνουμε να πρυτανεύσει η ψυχραιμία και η κα-
λη πίστη.Η όποια σύγκρουση προκαλεί μόνο περαιτέρω ζημιά στον κλάδο,με αποτέλεσμα να χά-
νουν στο έλος τόσο οι εργοδότες,όσο και οι εργαζόμενοι,όπως και η χώρα συνολικά.Μην ξεχνάμε
ότι ο Τουρισμός ήταν και είναι κύρια πηγή παραγωγής πλούτου και θέσων απασχόλησης.

Καλούμε επίσης την κυβέρνηση να πάψει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο,ρίχνοντας εργαζό-
μενους και εργοδότες στην αρένα του λεγόμενου «κοινωνικού αυτοματισμού».H μνημονιακή πλατ-
φόρμα εφαρμόζει η Τρόικα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ σημαίνει για τον Τουρισμό,διατήρηση των τιμών
και των χρεώεων στα ύψη,φορολογικό σαφάρι σε βάρος των επιχειρηματιών,ακύρωση κάθε επεν-
δυτικού κινήτρου ή στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας,εξόντωση των εργαζομένων ως
προς τις αποδοχές και τα δικαιώματά τους,συνεχή απαξίωση συνολικά του τουριστικού προιόντος
και πτώση της τουριστικής κίνησης.

Τέλος,δηλώνουμε ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να τηρήσει επιτέλους τις προεκλογικές της εξαγ-
γελίες και να λάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να πάρει ξανά εμπρός η βαριά βιομηχα-
νία του Ελληνικού Τουρισμού και όχι να περιορίζεται σε ευχολόγια.»