δ.τ. 24/07/2012

770

«Ερωτώμενη για τον τουριστικό ΦΠΑ,τα ακριβά ναύλα στην ακτοπλοία και τα υψηλά τέλη
στα αεροδρόμια,η υπουργός Τουρισμού απαντά στερεότυπα ότι και η διαπιστώνει ότι πρόκειται για στοιχεία που επιδρούν αρνητικά στον τουρισμό,συμπληρώνοντας ότι είναι στις προθέσεις της να ενεργήσει.Και όταν ερωτάται πότε θα ενεργήσει,η απάντησή της είναι όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Προφανώς οι συνθήκες στις οποίες αναφέρεται είναι το πράσινο φως από την τρόικα.Ο Τουρι
σμός μας όμως, που είναι κύριος αιμοδότης της Οικονομίας μας,δε μπορεί να είναι δέσμιος στις βουλές των δανειστών και μέχρι να προβούν αυτοί στις αξιολογήσεις τους η κυβέρνηση να περιορίζεται σε προθέσεις και διαπιστώσεις. Οι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» τις προτάσεις μας τις έχουμε υποβάλλει. Αναμένουμε να δούμε η κυβέρνηση τι θα κάνει.»