Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την επιβολή προστίμων σε οφειλέτες τελών κυκλοφορίας (21.01.2013)

932

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα:  «Είσπραξη ληξιπρόθεσμων τελών κυκλοφορίας, μαζί με το πρόστιμο καθυστέρησης, με  συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στην τιμωρία των οφειλετών»

Κύριε Υπουργέ

Στο πλαίσιο της γενικότερης εκστρατείας συλλογής φορολογικών εσόδων, προκύπτει ότι το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει το εξαγγελθέν πρόστιμο στο διπλάσιο της χρέωσης των κανονικών τελών κυκλοφορίας σε όσους ιδιοκτήτες ΙΧ οχημάτων δεν έκαναν χρήση της παράτασης της προθεσμίας καταβολής μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, αλλά ούτε και κατέθεσαν πινακίδες. Το υπουργείο θα αποστέλλει μάλιστα σχετική επιστολή ειδοποίησης, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιείται στην Αστυνομία. Πρόσθετος μοχλός πίεσης προς τους πολίτες προκειμένου να προσέλθουν να πληρώσουν τέλη μαζί με πρόστιμο, είναι ότι σύμφωνα με πρόσφατο νόμο θα βρίσκονται στο στόχαστρο και των ανδρών της Αστυνομίας, η οποία θα έχει στην κατοχή της τη λίστα με τους οφειλέτες.

Ερωτάται ο υπουργός:

α.- Είναι δυνατό οι κάτοχοι οι οποίοι δεν είχαν τα χρήματα να καταβάλλουν τα κανονικά τέλη, να βρουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη στο διπλάσιο, υπό τη μορφή προστίμου;

β.- Εφόσον δεν κατέθεσαν πινακίδες οι κάτοχοι, δεν είναι σχεδόν αυτονόητο ότι στις περισσότερες -τουλάχιστον- περιπτώσεις ήλπιζαν ότι μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου θα έβρισκαν τρόπο να πληρώσουν τα τέλη, αλλά τελικά τους κατέστη αδύνατο;

γ.- Υπό το βάρος των παρουσών, εξαιρετικά δυσμενών για το μέσο Έλληνα οικογενειάρχη οικονομικών συνθηκών τις οποίες προκαλεί η γενική πολιτική επιβολή σκληρής λιτότητας, μήπως θα ήταν λογικό το αρμόδιο υπουργείο να άρει την απόφαση επιβολή προστίμου και την απειλή της συνδρομής της Αστυνομίας στον εντοπισμό και την τιμωρία των οφειλετών με δεσμεύσεις πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και να δώσει μία νέα περίοδο χάριτος, προκειμένου να προσέλθουν όσο περισσότεροι πολίτες είναι δυνατό και να πληρώσουν τα κανονικά τέλη χωρίς επιβαρύνσεις;

δ.- Κρίνει το αρμόδιο υπουργείο ότι είναι προτιμότερο και λογικότερο, ειδικά υπό τις συνθήκες που περιέγραψα, αντί να επιδείξει κατανόηση και ελαστικότητα συνδυάζοντας την επιείκια απέναντι στον φορολογούμενο με την καθυστερημένη -έστω- είσπραξη τελών, να προβεί σε ένα «σαφάρι» επιβολής προστίμων σε πολίτες με πρόδηλη οικονομική αδυναμία;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ