Ερώτηση προς τους Υπουργούς Επικρατείας , Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τουρισμού για την κατάργηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ (28.06.2013)

749

Προς:   Υπουργό Επικρατείας
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: Κατάργηση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΟΤ, μεταφορά τους σε υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ή αλλού και οι κίνδυνοι που απορρέουν

Η εισήγηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία φέρει τον τίτλο «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ» και απευθύνεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χωρίς να καθίσταται ξεκάθαρο αν μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού ή σε άλλο Υπουργείο.
Ακόμη όμως και αν βασιστούμε στην εκδοχή οι τεχνικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ μαζί με το σύνολο του τεχνικού και διοικητικού τους προσωπικού να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού και πάλι, είναι εντελώς αβέβαιο εάν θα είναι εφικτό να ασκηθούν στην πράξη αυτές οι αρμοδιότητες.
– Πρώτον, διότι η νέα υπηρεσία εντός του Υπουργείου Τουρισμού θα πρέπει να λάβει πιστοποίηση από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να εκτελεί δημόσια τουριστικά έργα, πράγμα δύσκολο διότι αντίστοιχη υπηρεσία υφίσταται ήδη εντός του ΥΜΕ.
– Δεύτερον, διότι το πιθανότερο είναι να αποδειχθεί χρονοβόρα η οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή μεταβίβαση αρμοδιότητας από το ΥΜΕ σε άλλη αντίστοιχη υπηρεσία υπουργείου, πόσο μάλλον από τη στιγμή που θα απαιτηθεί και η έγκριση ειδικής διαπίστευσης από τη διαχειριστική αρχή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
– Τρίτον, διότι εύλογα δημιουργείται επίσης το ερώτημα πώς είναι δυνατό μία νεοδιαμορφούμενη υπηρεσία που δεν έχει παρελθόν στα δημόσια τουριστικά έργα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτητικές προϋποθέσεις έγκρισης μίας τέτοιας ειδικής διαπίστευσης.
Ένας επιπλέον σοβαρός κίνδυνος που δημιουργείται αν καταργηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ είναι να σταματήσουν αυτόματα και απότομα τα τεχνικά τουριστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 52 στον αριθμό και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 98,65 εκατομμύρια ευρώ. Σε φάση εκτέλεσης είναι 18 έργα προϋπολογισμού περίπου 34,38 εκατ., σε φάση δημοπράτησης 3 έργα προϋπολογισμού περίπου 5,78 εκατ., σε φάση ωρίμανσης 15 έργα προϋπολογισμού περίπου 27 εκατ. και υπό μελέτη 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 31,44 εκατ. Οι δύο πρώτες κατηγορίες υπάρχει κίνδυνος να απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και να πάνε χαμένα πάνω από 40 εκατ. ευρωπαϊκών κονδυλίων, με παράλληλη αποζημίωση αυτού ακριβώς του οικονομικού ύψους στους αναδόχους μέσα από εθνικούς πόρους και τα υπόλοιπα 58 εκατ. να μην απορροφηθούν καν.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1. Γιατί δεν επιλέγει η κυβέρνηση να διατηρήσει τις Τεχνικές Υπηρεσίες εντός του ΕΟΤ, ενισχύοντας και εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό, πολιτικό, τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας τους και δίνοντας κίνητρα βελτίωσης και απόδοσης στο υπάρχον, έμπειρο και καταρτισμένο, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό τους, προκειμένου να προκύψει ως συνολικό αποτέλεσμα ακόμη περισσότερο και ακόμη καλύτερο έργο από ότι το σημερινό και σε όφελος -πάντοτε- του δημοσίου συμφέροντος και των τουριστικών υποδομών μας;
2. Οι κίνδυνοι και τα ρίσκα που περιγράφονται παραπάνω, δεν είναι υπαρκτά και βάσιμα; Αν όχι, πώς αντικρούει την σχετική επιχειρηματολογία το Υπουργείο και αν ναι, πώς είναι δυνατό να μπαίνει η κυβέρνηση στη διαδικασία να τιναχθεί στον αέρα το πρόγραμμα τουριστικών έργων που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ;
3. Έως ποιου σημείου θα επεκταθεί η γενικότερη σκοπούμενη αποδυνάμωση του ΕΟΤ και η κατάργηση ενός Οργανισμού που στηρίζει και προωθεί αποτελεσματικά τον Ελληνικό Τουρισμό εδώ και δεκαετίες;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ