Κατάθεση Αναφοράς 11.04.2006

491

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ΄
Τρίτη 11 Απριλίου 2006
Αθήνα, σήμερα στις 11 Απριλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.28΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Εμμανουήλ Στρατάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝΗ

 

H Βουλευτής Α΄ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ κατέθεσε αναφορά με την οποία κάτοικοι περιοχής Θησείου Αθηνών ζητούν την αστυνόμευση και προστασία της περιοχής του Θησείου και των αρχαιολογικών χώρων.