Κατάθεση Αναφοράς 27.05.2004

832

ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΖ’
Πέμπτη 27 Μαΐου 2004

Αθήνα, σήμερα στις 27 Μαΐου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.50’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από την κ. Σοφία Καλαντζάκου, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η Βουλευτής Αθηνών κ. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Αθηνών ζητεί την επίσπευση και ολοκλήρωση των ενεργειών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης – λειτουργίας και ανανέωσης ιδιωτικών γυμναστηρίων.