Ομιλία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2006 (21.12.2005)

1458

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η συνάδελφος κ. Κουντουρά έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική μας έχει στόχο τη θεμελίωση μιας νέας προοπτικής για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πρόκειται για μία εθνική πολιτική, για μία εθνική προσπάθεια. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μας έχουν στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την ευημερία όλων των πολιτών.
Μέσα στους είκοσι ένα μήνες που πέρασαν από τη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας μας, έχουμε υλοποιήσει μεγάλο μέρος των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάταξη της οικονομίας όπως: Η δημοσιονομική προσαρμογή, η φορολογική μεταρρύθμιση, ο επενδυτικός νόμος για την ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, η νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων, η καλύτερη αξιοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία και την εξυγίανση των Δ.Ε.Κ.Ο., η επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος των τραπεζών, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2007-2013, η αποκατάσταση της αξιοκρατίας της Κεφαλαιαγοράς, η χάραξη της ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισμός του 2006 συμβάλλει και προς την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας με τα φορολογικά και άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται και με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα με το νέο Προϋπολογισμό υλοποιούμε πολλές από τις δεσμεύσεις μας, σχετικά με την κοινωνική προστασία. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε περισσότερες.
Έστω και έτσι όμως, διαθέτουμε περισσότερους πόρους για την παιδεία, την υγεία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και είναι σαφές ότι καθώς προχωράει η δημοσιονομική εξυγίανση όλο και περισσότεροι πόροι θα μπορούν να διατίθενται σ’ αυτούς τους κρίσιμους τομείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, περιορίζοντας το μέγεθος του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, έτσι ώστε να της δώσουμε την ευκινησία και την ευλυγισία που χρειάζεται για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη διεθνή οικονομική σκηνή και ιδιαίτερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Παρά τις αντίθετες προβλέψεις των στελεχών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης η οικονομία ανταποκρίνεται θετικά στις μεταρρυθμίσεις μας. Έχουμε ήδη ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 3,8% το τρίτο τρίμηνο του έτους που διανύουμε και θα κλείσει τη χρονιά περί το 3,6%. Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αυξάνεται από το 75,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2004 στο 77,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2005. Η ανεργία μειώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα και μειώνεται ακόμη περισσότερο. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται κατά 12% αυξάνονται για όλο το 2005. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,3% το πρώτο εννιάμηνο του έτους. Οι ιδιωτικές επενδύσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 9% σε τρέχουσες τιμές φέτος και οι αποκρατικοποιήσεις ξεπέρασαν κατά 500.000.000 ευρώ όλες μας τις προβλέψεις.
Μετά την ανασυγκρότηση των μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε πλήρως αποσυντονίσει και αδρανοποιήσει η φοροδιαφυγή υποχωρεί. Τα φορολογικά έσοδα τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Για δε το Νοέμβριο τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,1%. Τα έσοδα από το Φ.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 9,3% τον Οκτώβριο και κατά 11,6% το Νοέμβριο.
Βάσει του στατιστικού δελτίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 2,2% το 2005 όταν στην Ευρωζώνη αυξήθηκε μόνο κατά 0,3%. Βάσει του ίδιου δελτίου πάλι, ο μέσος πραγματικός μισθός στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 2% το 2005 όταν στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,3%. Τα μερίσματα των εισηγμένων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 35% το 2005. Για το εννιάμηνο του 2005 τα κέρδη των εισηγμένων πλην του Ο.Τ.Ε. λόγω της εθελουσίας εξόδου, αυξήθηκαν περίπου κατά 40% σε σχέση με πέρυσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να επισημάνω ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο εκτός από τον εισηγητή μας, τον κ. Σάββα Τσιτουρίδη, αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να μας ρωτούν αυτοί που κυβέρνησαν τόσα πολλά χρόνια τον τόπο μας αν γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και ιδίως οι μη προνομιούχοι, οι οικονομικά ασθενέστεροι, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι αγρότες, οι άνεργοι. Φυσικά και γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα γιατί αυτές είναι οι κοινωνικές ομάδες που μας εμπιστεύτηκαν και πρωτοστάτησαν για να δημιουργηθεί μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συμμαχία για τομές και ρήξεις στη χώρα.
Όμως, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, η χώρα γενικότερα και η ελληνική οικονομία ειδικότερα με ορίζοντα την Ευρώπη αλλάζει πορεία. Το συνολικό ποσό που πετύχαμε για την Ελλάδα, για το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι 20.101.000.000 ευρώ. Στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης διασφαλίσαμε τη διευκόλυνση ως προς τη διαχείριση και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και από τα δυο χρόνια θα έχουμε πλέον τρία χρόνια μετά το τέλος του κανονικού χρόνου απορρόφησης.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για την οικονομία και την κοινωνία. Πρέπει να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο εξωστρεφή, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική. Η Κυβέρνηση με υπευθυνότητα θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και συνδέονται η μία με την άλλη. Η επιτυχής εφαρμογή τους θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούν η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μια εθνική υπόθεση. Χρειάζεται, λοιπόν, μία εθνική προσπάθεια, χρειάζεται μια εθνική πολιτική. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίζω τον Προϋπολογισμό του 2006.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε.