Ομιλία κατά την Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων, που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (23/02/2007)

170

Κύριε Επίτροπε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας ότι χρόνο με το χρόνο οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονται δραματικά. Δυστυχώς η παγκόσμια κοινότητα δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να αναστρέψει την άνοδο των εκπομπών αυτών που οδηγούν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Φαινόμενο το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας.

Αυτή η δυσάρεστη περιβαλλοντολογική εξέλιξη μεταξύ των άλλων προκαλεί

· την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών και ταυτόχρονη μείωση των πολικών πάγων, που λιώνουν με συνεχώς αυξάνοντες ρυθμούς

· την αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας,

· την αντίδραση της ατμόσφαιρας η οποία οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε σχεδόν παντού στον πλανήτη

· και την μείωση της βιοποικιλότητας που όμως είναι τόσο αναγκαία για την ισορροπία του οικοσυστήματος μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και η συνεχής επιδείνωση του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες συνέπειες. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών αυτών. Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει

· την βελτίωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης κατά 20% με παράλληλη αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% έως το 2020.

· την προαγωγή της βιομηχανικής χρήσης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα και την διεύρυνση του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης.

· την ουσιαστική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα τόσο στις μεταφορές όσο και σε άλλους τομείς, όπως είναι το εμπόριο αλλά και ο απλός καταναλωτής μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντολογικής συνείδησης του.

· και τέλος την διασφάλιση το απαραίτητου προϋπολογισμού της Ένωσης για έρευνα με αντικείμενο το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές μετά το 2013, εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος για όλον τον πλανήτη.

Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η Επιτροπή θεωρώ πως είναι σωστή και απολύτως αναγκαία. Το περιβάλλον κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μας αφορά όλους. Η προστασία του είναι ηθικό χρέος που έχουμε προς τις επόμενες γενεές που θα το κληρονομήσουν.
Σας ευχαριστώ.