Συνέντευξη στην Eφημερίδα » Η Βούλα και ο κόσμος της»

627

Κυρία Κουντουρά, έχετε κάνει διεθνή καριέρα στη βιομηχανία της μόδας και στον περιοδικό τύπο. Στις 7 Μαρτίου 2004 πολιτευθήκατε στην Α΄ Αθηνών και οι πολίτες σας εξέλεξαν για να τους αντιπροσωπεύσετε στο Κοινοβούλιο. Τί ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τα πολιτικά δρώμενα;

Η ενασχόληση με τα κοινά ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν κάτι πολύ οικείο για μένα. Τα χρόνια που ζούσα στο εξωτερικό είχα αναπτύξει φιλανθρωπική δραστηριότητα σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τα παιδιά και την γυναίκα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισα την δραστηριότητα αυτή. Την πολιτική την θεωρώ λειτούργημα, είναι προσφορά προς τον συνάνθρωπο.Εκλέχθηκα για να εκπροσωπήσω όλους τους συμπολίτες μου με υπευθυνότητα και με ειλικρίνεια. Στόχος μου είναι να συνεισφέρω όσο μπορώ για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας, βάζοντας ψηλά τον πήχη.

Παρόλο που υπάρχουν αρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης τόσο ανηλίκων όσο και γυναικών, φαινόμενα σαν και αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας. Έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα;

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής μου δραστηριότητας, είμαι μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Στόχος μου είναι η ανάδειξη των θεμάτων πολιτισμού και παιδείας, αγωνίζομαι για την προώθηση των ίσων ευκαιριών όπως επίσης και για θέματα που αφορούν τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Πιστεύω ότι η δομή της οικογένειας στηρίζει την δομή της κοινωνίας. Έτσι έχω αναδείξει θέματα που αφορούν στην προστασία των παιδιών και έφηβων, στην εφηβική παραβατικότητα, στην υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας, στην στήριξη της πολύτεκνης, τρίτεκνης και μονογονεϊκής οικογένειας όπως και στην προστασία της ανύπαντρης μητέρας. Έχω τονίσει επίσης την αναγκαιότητα δημιουργίας οικογενειακού δικαστηρίου. Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανη που οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας προωθήσαμε τρία σημαντικότατα νομοσχέδια για την οικογένεια και την γυναίκα. Το νομοσχέδιο της ενδοοικογενειακής βίας που για πολλά χρόνια ήταν στο συρτάρι και που με πολύ χαρά λέω σήμερα ότι είναι νόμος του κράτους. Το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση στην εργασία και την επαγγελματική διάκριση που περιείχε για πρώτη φορά τον όρο της σεξουαλικής παρενόχλησης. Και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της οικογένειας. Τρία νομοσχέδια που τα ψηφίσαμε και πια αποτελούν νόμοι του κράτους.

Το κυκλοφοριακό και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι δύο μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους Αθηναίους. Έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα;

Τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον ήταν και είναι πάντα στις προτεραιότητες μου. Ως μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος έχω κάνει μεταξύ άλλων εισηγήσεις, ειδικές αναφορές και παρεμβάσεις τόσο για το κυκλοφοριακό όσο και για τα ΧΥΤΑ. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα θεωρώ πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των Αθηναίων. Έχω εισηγηθεί στην Επιτροπή ότι εάν αντιμετωπίσουμε άμεσα το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης θα έχουμε λύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κυκλοφοριακού όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχω εισηγηθεί την λήψη μέτρων που θα αφορούν την αναδιοργάνωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την προτεραιότητα στη σηματοδότηση και την κατασκευή νέων χωρών στάθμευσης αλλά και μετεπιβίβασης, ώστε και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.
Όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, πιστεύω ότι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος κάνουν επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση άμεσων λύσεων αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος των χωματερών. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οποίο τρόπο η κάθε χώρα θεωρεί πιο κατάλληλο. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δώσει στις ευρωπαϊκές χώρες κίνητρα για μια συνεχή προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων τους αλλά και υιοθέτησης μεθόδων διαχείρισης ώστε να μην επιβαρύνονται περιοχές που φιλοξενούν ΧΥΤΑ. Μέθοδοι διαχείρισης όπως η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η ανάκτηση ενέργειας με ειδικές εγκαταστάσεις καύσης, η λιπασματοποίηση απορριμμάτων. Θεωρώ ότι η χώρα μας πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με χρήση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία  και το Ταμείο Συνοχής.

Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι Παιδεία και Πολιτισμός είναι αλληλένδετα. Ποια είναι η θέση σας για τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση;

Χωρίς παιδεία δεν υπάρχει πολιτισμός. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία μνημεία και οι τέχνες. Πολιτισμός είναι η συμπεριφορά μας, ο σεβασμός που δείχνουμε προς τον συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη, οι αρχές και οι αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η παιδεία σε μία χώρα τότε υπάρχει πολιτισμός. Οι μεταρρυθμίσεις και η αναβάθμιση στην ανώτατη παιδεία αποτελούν δέσμευση της Κυβέρνησης μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, αναβαθμίζοντας την παιδεία για το καλό των παιδιών μας και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε το μέλλον τον Ελληνικών πανεπιστημίων εν όψει της λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης από το 2010.

Σε ποιους άλλους τομείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ρίξει το βάρος η Κυβέρνηση;

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε ήδη προωθήσει αλλά και οι αλλαγές που προωθούνται στο άμεσο μέλλον έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες και ταυτόχρονα να βελτιώσουν από διαφορετικούς τομείς σταθερά την ποιότητα της ζωής τους. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η αναβάθμιση όλων την βαθμίδων της παιδείας, η βελτίωση του συστήματος υγείας, η βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη, η πάταξη της φοροδιαφυγής. Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς την δημοσιονομική εξυγίανση, επιδοτούμε την απασχόληση, αυξάνουμε τις αποδοχές για μισθωτούς και χαμηλοσυνταξιούχους και έχουμε δεσμευτεί για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Η Κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στον πολίτη, στα καθημερινά του προβλήματα, σε έναν καθημερινό αγώνα για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στον Ελληνικό λαό.

Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους αναγνώστες της εφημερίδας Η ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ;

Όλα όσα κάνουμε σήμερα έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός δεν είναι άλλος από την επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας και τα παιδιά μας. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των μεταρρυθμίσεων που δεσμεύτηκε προεκλογικά να ακολουθήσει και να προσφέρει περισσότερη ανακούφιση στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη την στήριξη μας.